Regulamin Sklepu

1. Sklep dewalt.com.pl jest prowadzony przez firmę:

 

Anker Service Jerzy Kroczek

Partyzantów 76              

 80-254 Gdańsk

NIP: PL 626- 066- 92- 17,

REGON: 190893795,


Wpis - Nr ewidencji 59097  Wydział Ewidencji Działalności Prezydent Miasta Gdańsk

KONTO BANKOWE: 45 1090 1098 0000 0001 0229 6129

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

 

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

 

8. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

 

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://www.dewalt.com.pl/polityka-prywatnosci_s_15.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu dewalt.com.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

16. Koszt przesyłki wynosi 16,50 zł  i 0 zł w przypadku zakupów na raty i 26,50 zł za paczkę pobraniowa niezaleznie od kwoty zamówienia. 

16a.Poprzez stronę dewalt.com.pl nie realizujemy sprzedaży i wysyłek zagranicznych.                              Wysyłka jest wyceniana indywidualnie. Kontakt poprzez formularz na stronie. 

 

17. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

18. Zasady reklamacji

 1. Dostarczony towar powinien być sprawdzony przy odbiorze.

  Jeżeli stwierdzą Państwo, że posiada on braki lub został uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego i pozostawienia Państwu jego kopii oraz o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią pod numer 515 281 352 w celu rozwiązania problemu. Spisanie protokołu musi nastąpić w dniu otrzymania dostawy.
   

  W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz nr telefonu – i niezwłoczne przekazanie tej informacji naszemu pracownikowi.

 2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie Anker Service Jerzy Kroczek Identyfikacji Kupującego dokonujemy na podstawie numeru zamówienia lub faktury VAT bądź paragonu.

 3. Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:

  1. Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy, którym jest Anker Service Jerzy Kroczek. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres sklep@dewalt.com.pl lub drogą pocztową na adres firmy Anker Service Jerzy Kroczek w Gdańsku.
  2. Skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio u podmiotu udzielającego gwarancji, a firma Anker Service Jerzy Kroczek jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.
 4. Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu towaru, czyli w naszym sklepie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Pracownicy Anker Service Jerzy Kroczek niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.

 5. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie.

  W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Anker Service Jerzy Kroczek zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za towar uznany w procesie reklamacji.

 6. NIEWYGODA I NIEDOPASOWANIE OBUWIA DO STOPY NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI Z TYTUŁU WAD KOSTRUKCYJNYCH. Wielkość,  tęgość i kształt stopy są cechami osobniczymi, innymi dla każdego . Należy dobrać fason odpowiedni do własnej stopy i bardzo dokładnie przymierzyć obuwie przed rozpoczęciem użytkowania-towar użytkowany nie podlega zwrotowi .

 7. Koszty transportu towaru do/z reklamacji.

  Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt, pod adres wskazany przez naszych pracowników.
  W przypadku uznania reklamacji jakościowej sklep internetowy zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.

  Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie ze środków transportu sklepu internetowego. W takim przypadku odbiór reklamowanego towaru od Klienta do firmy Anker Service Jerzy Kroczek lub do innego punktu reklamacyjnego odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Ewentualne koszty zależą od tego czy reklamacja jakościowa zostanie uznana bądź oddalona przez producenta.

  W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie uznana Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą transportową. Koszty transportu pozostają po stronie sklepu internetowego.

  W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie oddalona koszty transportu pokrywa Klient zgodnie z tabelą opłat firmy kurierskiej.
  Anker Service Jerzy Kroczek wystawia fakturę VAT za usługę transportową.

 

 

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i politykę prywatności sklepu dewalt.com.pl. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).